Etymologi

[liksom t. transkribieren, eng. transcribe av lat. transcribere, av trans, över (se TRANS-), o. scribere, skriva (se SKRIVA, v.). — Jfr TRANSKRIPTION]
SAOB

Transkribering betyder att man översätter tal från ljud- eller videoinspelning till skriftlig form. Resultatet blir en utskrift på vad som har sagts.

Förarbete

Till att börja med pratar du och vi ihop oss för att bestämma vilken typ av transkribering som ska göras och sätter därmed grundförutsättningarna för vårt arbete.

Ibland är det en transkription där man vill återge exakt det som sägs, inklusive harklingar, hummanden och upprepningar.
I andra fall är det vad som sägs som står i fokus - inte hur det sägs – och i dessa fall analyserar våra transkriberare det inspelade materialet och letar efter kärnan i varje mening.
Det finns flera typer av transkriptioner och Rappa Tag guidar dig gärna till vilken typ du behöver för ditt inspelade material!

Därefter planerar vi in uppdraget med någon av våra transkriberare.

help Hur gör man en bra ljudinspelning? Läs mer här!

En illustration föreställande en fottrampa

Transkriberingsarbetet

När vi fått en fil från dig för vi in den i våra verktyg som består av två saker: Ordbehandling och avancerad ljudlyssning med kontroller.

Till vår hjälp har vi en fottrampa, liknande en sådan som brukar sitta kopplad till symaskinen.
Med hjälp av fottrampan kan vi kontrollera uppspelningen av ljudfilen och navigera framåt och bakåt för att transkription och inspelning ska hålla jämna steg.

help Hur går filöverföring till? Läs mer här!

Kvalitetskontroll

När transkriptionen är klar går vi åter igenom filen och läser igenom materialet och kontrollerar att allting stämmer och är korrekt stavat

Leverans

När det transkriberade materialet är klart kontaktar vi dig för leverans. Leveransen kan ske på flera sätt:

  • Du hämtar filerna från våra säkra filtjänster
  • Rappa Tag levererar materialet till dig via din organisations filöverföringstjänster
  • Enligt överenskommelse, t.ex. via e-post eller fysisk lagringsenhet