Teknik för transkribering av ljud

Många är nyfikna på om det är möjligt att få en inspelning transkriberat automatiskt av en webbtjänst eller en app. Svaret är: Nja...

Tekniken går framåt

Det finns flera tjänster som erbjuder maskinell transkribering, och de blir bättre och bättre. En uppdelning på för- och nackdelar kan se ut så här:

Fördelar med transkribering online

  • Man får en utskrift snabbt enligt hur taligenkänningen har hört inspelningen.
  • Det är inte gratis, men det är relativt billigt.
  • Man kan få en transkription utförd när man än känner för det. Är klockan 04:30 en söndag? Inga problem!

"Anderssonskans Kalle" kan lätt bli "Andersson han skalle" i en dators öron.

Nackdelar med transkribering online

  • Dessa tjänster är i grunden utvecklade för engelska inspelningar och resultatet blir oftast oigenkännligt.
  • En programvara för taligenkänning hör ofta fel och har ingen känsla för kontext. "Anderssonskans Kalle" kan lätt bli "Andersson han skalle" i en dators öron.
  • Datorn har svårt att tillämpa skrivregler, så som att markera meningsavslut eller nya stycken.
  • Tekniken kan ännu inte förstå kontexten av vad den hör. Den kan inte känna av pauser eller citat och den kan inte välja bort en upprepning eller hummanden.
  • Är ljudkvalitén på inspelningen dålig är maskinen chanslös.

help Hur gör man en bra ljudinspelning? Läs mer här!

Summa summarum

Visst kan man få sig många goda skratt när man läser en maskinellt utförd transkribering, men inom yrkeslivet är det ju sällan humor man är ute efter i en utskrift.

Tänk dig 10 sidor text med felaktiga ord som saknar skrivregler, känsla eller kontext. Framför dig har du då timmar av att rätta det maskinen har missförstått, tid som hade kunnat användas till något mycket viktigare.

Den mänskliga hjärnan är överlägsen maskinens (ibland)

Vi människor är, än så länge, bättre på att uppfatta tal, nyanser, melodi, kontext och instruktioner.

Beroende på vilken slags transkribering du vill ha för ditt projekt så lyssnar våra medarbetare till kontexten samtidigt som de gör avvägningar gällande vad som ska skrivas ut.

help Hur går transkribering till? Läs mer här!

Välj Rappa Tag för transkribering av dina projekt, det lönar sig!

Våra erfarna transkriberare har åratal av erfarenhet och kommer skriva ut dina inspelningar så nära perfektion man kan komma.
Mängden tid du sparar på att slippa transkribera själv eller rätta sidor av maskintolkad text är enorm, och den ska du använda till det du tycker är viktigt!

help Vilka är Rappa Tags transkriberare? Läs mer här!